Hotararea nr.3/2012 privind contestatia lui Dan Gîrtofan

Astazi a fost publicata pe site-ul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv Hotararea nr.3/2012 privind contestatia depusa de dl. Dan Girtofan la Raliul Iasiului. In cele ce urmeaza va redam in integralitate aceasta Hotarare:

 

Pe rolul Comisiei de Competiţii se află înscrisă soluţionarea contestaţiei formulate de domnul Gîrtofan Dan, component al echipajului cu nr.3 în cadrul etapei a VIII –a din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2012, etapă desfăşurată la Iaşi, contestatie depusa împotriva deciziei pronunţate de Colegiul Comisarilor Sportivi din data de 05 octombrie 2012, prin care s-a dispus excluderea concurentului cu nr.3 , ca urmare a admiterii contestaţiilor formulate de concurentul cu nr. 5 şi concurentul cu nr.99 din cadrul aceleiaşi etape si a omologarii rezultatelor etapei a VIII-a a CNRD.

 

În cuprinsul contestaţiei sale, domnul Gîrtofan Dan a formulat 2 capete distincte de cerere, după cum urmează :

 

1. Referitor la sesizarea privind “Service interzis” , respectiv prezenta personalului echipei in apropierea automobilului/echipajului cu nr de concurs 3 Dan Girtofan-Adrian Berghea;

 

2. Referitor la sesizarea privind incalcarea obligatiei de a opri motorul in Parcul de regrupare CO 3C/CO 3D;

 

Motivările aferente acestor 2 capete de cerere se regăsesc în mod distinct în cadrul contestaţiei.

 

Procedura este legal îndeplinită, fiind achitată şi taxa prevăzută de regulament pentru depunerea contestaţiei.

 

Înainte de începerea dezbaterilor cu privire la soluţionarea contestaţiei, Preşedintele Comisiei, domnul Vasile Ştefan arată membrilor comisiei că se află în stare de incompatibilitate în ceea ce priveşte soluţionarea capătului 2 din contestaţia domnul Gîrtofan Dan, întrucât a fost împlicat direct, motiv pentru care declară că se va abţine de la soluţionarea acestui capăt de cerere.

 

Biroului Executiv al FRAS a numit o altă persoană în cadrul comisiei, ca urmare a abţinerii domnului Ştefan Vasile de la soluţionarea punctului 2 din contestaţie, desemnandu-l pe Preşedintele FRAS, domnul Mazilu Ovidiu, pentru a participa la soluţionarea punctului 2 din contestaţie, urmând ca acesta să fie preşedintele comisiei.

 

Membrii Comisiei au hotărât disjungerea contestaţiei în 2 părţi, respectiv :

 

– Capătul 1 urmează să fie soluţionat de o comisie compusă din Ştefan VASILE, Florin CALANGEA şi Daniel CORNEA

 

– Capătul 2 urmează să fie soluţionat de o comisie compusă din Ovidiu MAZILU, Florin CALANGEA şi Daniel CORNEA.

 

I. În ceea ce priveşte capătul 1 al contestaţiei formulate de domnul Gîrtofan Dan, intitulat Referitor la sesizarea privind “Service interzis”, respectiv prezenţa personalului echipei în apropierea autoturismului / echipajului cu nr de concurs 3 Dan Girtofan-Adrian Berghea, comisia alcătuită din Ştefan VASILE, Florin CALANGEA şi Daniel CORNEA constată următoarele:

 

Conform deciziei pronunţate de Colegiul Comisarilor Sportivi din data de 05 octombrie 2012 s-a dispus admiterea contestaţiei formulate de domnul Csomortani Botond, membru al echipajului cu nr.99 de concurs la Raliul Iasiului şi prin urmare excluderea din competiţie a echipajului cu nr. de concurs 3, echipaj format din Girtofan Dan şi Berghea Adrian pentru nerespectarea prevederilor art. 35.2 din Regulamentul CNR – Dunlop 2012, faptă sancţionată cu excluderea din competiţie conform art. 2.11. din acelaşi regulament.

 

În susţinerea contestaţiei sale, domnul Csomortani Botond a pus la dispoziţia membrilor Colegiului Comisarilor Sportivi proba video.

 

În motivarea capătului I din contestaţie, se arată că: Precizam ca sesizarea se refera in mod concret la situaţia in care la ieşirea din parcul de service C.O 3B, dupa oprirea motorului in Parcul de alimentare conform regulamentului, noi echipajul am impins prin forte proprii autoturismul imediat dupa panoul de delimitare a Parcului de alimentare, dupa care am ridicat capota motor in încercarea de remediere a unei presupus contact imperfect la cablajul maşinii.

 

Personalul tehnic care efectuase alimentarea cu carburant se afla bineinteles in proximitate, dar in nici un moment nu am primit orice forma de material, piesa de schimb, unealta sau echipament. Deasemeni, nu am chemat alt personal al echipei care nu se afla la fata locului in mod implicit urmare efectuării realimentării in minutele anterioare.

 

In consecinţa nu ne aflam sub incidenţa sancţiunilor privind “service interzis”, deoarece in conformitate cu prevederile art. 35.2, situaţia descrisa mai sus se încadrează la excepţii, si anume ne aflam in “zona ” de alimentare ( la 2 m de panoul ce delimitează spaţiul Parcului de alimentare definit la art. 45.2.10 )

 

În urma analizei înscrisurilor existente la dosar precum şi a înregistrării video comisia urmează să respingă contestaţia ca nefondată.

 

Astfel constată că în mod temeinic şi legal CCS a dispus excluderea echipajului cu nr. 3 de concurs din cadrul etapei a VIII –a din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2012, etapă desfăşurată la Iaşi. Nu poate fi reţinută nici susţinerea contestatorului în sensul că parcul de alimentare era în imediata apropiere şi din această cauză mecanicul se afla lângă automobilul de concurs.

 

Chiar contestatorul recunoaşte că a împins maşina în afara parcului de alimentare. Din analiza probei video se poate observa fără niciun fel de dubiu prezenţa unui mecanic al echipajului cu nr. 3 de concurs, în imediata apropiere a maşinii ( aproximativ 1-2 metri ) fiind încălcate aşadar prevederile art. 35.2 din Regulamentul CNR – Dunlop 2012, faptă sancţionată cu excluderea din competiţie conform art. 2.11. din acelaşi regulament.

 

Pentru aceste motive Comisia de Competiţii, în unanimitate hotărăşte:

 

Se respinge capătul 1 intitulat Referitor la sesizarea privind “Service interzis” , respectiv prezenta personalului echipei in apropierea autoturismuliui/echipajului cu nr de concurs 3 Dan Girtofan-Adrian Berghea din contestaţia domnului Gîrtofan Dan ca nefondat.

 

Menţine sancţiunea aplicată la data de 05.10.2012 concurentului cu nr.3 de concurs de către Colegiul Comisarilor Sportivi din cadrul etapei a VIII –a din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2012, etapă desfăşurată la Iaşi, respectiv excluderea din competiţie pentru încălcarea prevederilor prevederile art. 35.2 din regulamentul CNR – Dunlop 2012, faptă sancţionată conform art. 2.11. din acelaşi regulament.

 

Ştefan VASILE – preşedinte Comisia de Competiţii______________

Florin CALANGEA – membru Comisia de Competiţii____________

Daniel CORNEA – membru Comisia de Competiţii_______________

 

În ceea ce priveşte capătului 2 al contestaţiei formulate de domnul Gîrtofan Dan, intitulat Referitor la sesizarea privind neoprirea motorului in Parcul de regrupare CO 3C/CO 3D, având în vedere cele mai sus menţionate, acesta urmează a fi soluţionat de Comisia de Competitii compusă din Ovidiu MAZILU – preşedinte, Florin CALANGEA – membru şi Daniel CORNEA – membru.

 

Conform deciziei pronunţate de Colegiul Comisarilor Sportivi din data de 05 octombrie 2012 s-a dispus admiterea contestaţiei formulate de domnul Borbely Karoly, copilot în echipajul cu nr. 5 de concurs la Raliul Iasiului şi prin urmare excluderea din competiţie a echipajului cu nr. de concurs 3, echipaj format din Girtofan Dan şi Berghea Adrian pentru nerespectarea prevederilor 31.1.1, 31.2.1 şi 24.1.1 din Regulamentul CNR – Dunlop 2012.

 

În motivarea acestui al doilea capăt din contestaţie, domnul Gîrtofan Dan arată următoarele: Parcul de regrupare respectiv era organizat pe o suprafaţa cu o declivitate accentuata , cea 15%, neexistand posibilitatea fizica pentru echipaj, chiar cu ajutorul oficialilor, in cazul in care echipajul ar fi avut nevoie, sa poată împinge autoturismul de concurs afara din parc, organizatorul privând astfel concurenţii de un drept legitim aplicabil unei situaţii in mod explicit prevăzuta in regulament.

 

–                  Sesizând problema care s-ar fi putut ivi, noi echipajul nr.3 am solicitat consultare căutând un oficial al raliului. In imediata proximitate aflandu-se dl Ştefan Vasile, fara a-l legitima si verifica calitatea in care se afla la fata locului, i-am cerut părerea privind modul de a proceda, dat fiind ca suspectam ca s-ar putea sa avem probleme cu redemararea motorului in cazul opririi, iar posibilitatea de impingere a autoturismului de către echipaj chiar si cu ajutorul mai multor persoane, la deal, nu exista fizic, ( panta de cea 15% )

 

–                  Dl. Ştefan Vasile ne-a spus ca putem sa lăsam motorul sa meargă, ceea ce am si făcut, părăsind zona in care se afla autoturismul, revenind doar cu 10 min.inaintea orei de start In tot acest timD motorul autoturismului a funcţionat la ralenti fara nici o intervenţie sau asistenta.

 

–                  Solicitam a se retine in mod special absenta oricărei intenţii de frauda; In absenta conditiiilor fizice de a putea beneficia de dreptul impingerii autoturismului, am consultat persoana care ni s-a părut cea mai abilitata in acel loc. Precizam ca NU am refuzat oprirea motorului, NIMENI din Parcul de regrupare solicitandu-ne acest luau.

 

Solicitam analiza situaţiei descrise mai sus si interpretarea regulamentul in context, in spiritul si nu in litera sa, aplicarea sancţiunii de excludere fiind exagerata si nu reflecta nicidecum vinovăţia actului

 

Cu riscul de a ne repeta: daca parcul era organizat astfel incat sa fie fizic posibila împingerea maşinii, opream motorul si chiar daca nu pornea la demaror, impingeam maşina afara din parc si o porneam pe drum.

 

De asemenea, contestatorul consideră că pentru fapta săvârşită nu se poate aplica sancţiunea excluderii, întrucât precizează acesta, prevederile Parcului inchis, prevederi a căror incalcare se sancţionează cu excluderea, sunt:

 

  1. 1. Aplicare si operaţiuni nepermise
  2. 2. Personalul permis in parcul inchis
  3. 3. împingerea maşinii in Parcul inchis
  4. 4. Reparaţii in parcul inchis

Pentru a avea mai multe detalii cu privire la acest eveniment, domnul Vasile Ştefan a fost invitat în faţa comisiei pentru a prezenta situatia in detaliu.

 

Faţă de cele arătate în motivarea la capătului 2 din contestaţie, având în vedere declaratia domnului Vasile Ştefan data in fata Comisiei, precum şi actele existente la dosar, Comisia constată următoarele:

 

Aşa cum recunoaşte chiar contestatarul Gîrtofan Dan, în parcul de regrupare de la Bucium, acesta nu a oprit motorul maşinii întrucât, datorită unor probleme tehnice exista riscul ca acesta să nu mai pornească. Pentru luarea acestei hotărâri, membrii echipajului cu nr. 3 s-au consultat cu domnul Vasile Ştefan, problema ridicata fiind in principal de ordin tehnic, mai multe persoane opinand ca motorul automobilului de concurs nu ar avea de suferit daca ar functiona pe loc o perioada mai lunga de timp, la relanti. Intr-adevar, din declaratia oficialului FRAS reiese ca acesta a omis sa atraga echipajului atentia asupra incalcarii regulamentului, care prevedea in mod expres oprirea motorului in parcul inchis.

 

Comisia reţine următoarele:

 

Fiind concurenţi în cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2012 membrii echipajului aveau obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului, respectiv ale art. 31.1.1, 31.2.1 şi 24.1.1. şi prin urmare trebuiau să oprească motorul.

 

Interpretând regulamentul în spiritul competiţiei, membrii CCS în mod corect au sancţionat această încălcare a regulamentului, întrucât, aşa cum recunoaşte chiar contestatarul, dacă acesta ar fi oprit motorul automobilului de concurs, exista riscul de a nu-l mai putea reporni, or incalcarea obligatiei prevazute de regulament a fost facuta in scopul eliminarii acestui risc si a avut aceasta consecinta. Prin urmare, problema nu este de a retine cauzele si imprejurarile care au condus la aceasta situatie, ci faptul ca pentru echipajul in cauza s-a creat o sansa in plus, lucru inadmisibil din punctul de vedere al egalitatii de sanse pentru toti participantii la raliu.

 

Pe de alta parte, sancţiunea aplicată este în conformitate cu prevederile art. 31.3 alin. 3 din Regulament, unde se arată că echipajele care încalcă prevederile referitoare la parc închis vor fi sancţionate cu EXCLUDEREA DIN COMPETIŢIE. Or, o regulă de bază, elementara a parcului închis, este şi aceea de a opri motorul automobilului de concurs.

Comisia consideră că sancţiunea aplicată de CCS este temeinică şi legală, fiind în spiritul şi litera regulamentului precum şi în spiritul competiţiei.

 

Pentru aceste motive, cu o majoritate de 2 la 1, membrii Comisiei de competiţii hotărăsc respingerea capătului 2 al contestaţiei formulate de domnul Gîrtofan Dan, „Referitor la sesizarea privind neoprirea motorului in Parcul de regrupare CO 3C/CO 3D”

 

Ovidiu MAZILU – preşedinte,

Florin CALANGEA – membru

Daniel CORNEA – membru

 

În continuare Comisia de Competiţii compusă din Ştefan VASILE, Florin CALANGEA şi Daniel CORNEA analizând Procesele verbale ale şedinţelor CCS şi Carnetele de bord ale concurenţilor etapei a VIII-a a CNRD hotărăşte;

 

  • Mentine excluderea data de catre CCS pentru echipajul cu numarul de concurs 83;
  • Sesizarea Comisiei de Disciplină asupra faptelor comise de către sportivul Mihai Lăcătuş concurent cu nr.83 la Raliul Iasului care nu a depus contestaţie la Comisia de Competiţii deşi prin notificarea făcută către CCS îşi luase acest angajament, notificare prin care şi-a redobândit dreptul de a participa la Raliul Iaşului Dunlop deşi fusese exclus de către Colegiul Comisarilor Sportivi, în conformitate cu prevederile art. 9.4 din regulamentul CNR Dunlop 2012;
  • Penalizarea concurentului cu nr. de concurs 24 – echipajul Adrian Grigore – Păunescu Marius cu 1 min si 10 sec pentru întârziere in CO 4B de iesire din Parcul Service
  • dispune refacerea clasamentelor în consecinţă şi publicarea acestora pe site-ul FRAS.

 

via FRAS.ro