FRAS a mentinut excluderea lui Delecour de la Raliul Deltei

La finalul Raliului Deltei Colegiul Comisarilor Sportivi (CCS) a decis excluderea pilotului Francois Delecour pentru incalcarea prevederilor regulilor de parc inchis si a regulilor de service interzis (art. 2.10, 2.11, 31 si 35.2 din Regulamentul CNRD 2013) si excluderea echipei ESD (art 5.8.8 din regulmentul CNRD) din clasamentele Raliului Deltei 2013 si refacerea clasamentelor raliului.

logo fras ok

Comisia din cadrul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv a analizat contestatia depusa de reprezentantul ESD Rally Team cu privire la decizia de excludere si a luat urmatoarea hotarare, pe care v-o redam in integralitate in cele ce urmeaza:

 

HOTĂRÂREA NR. 2/2013 A COMISIEI DE COMPETIŢII

 

alcătuită din:

 

– Ştefan VASILE – preşedinte Comisia de Competiţii

– Florin CALANGEA – membru Comisia de Competiţii

– Daniel CORNEA – membru Comisia de Competiţii

 

Pronunţată azi 04.06.2013 la Bucureşti

 

Pe rolul Comisiei de Competiţii se află înscrisă soluţionarea contestaţiei formulate de domnul Voinea Daniel în calitate de Director Sportiv al ESD Rally Team al echipajului Francois Delecour/ Dominique Savignoni care a avut numărul de concurs 1 în cadrul etapei a III –a din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2013, etapă desfăşurată la Tulcea – Delta Rally – împotriva deciziei nr. 1  ( documentul nr. 2.4) pronunţate de Colegiul Comisarilor Sportivi la data de 01.06.2013. Prin această decizie, Colegiul Comisarilor Sportivi, a dispus excluderea concurentului cu nr. 1 de concurs din cadrul etapei a III –a a Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2013, etapă desfăşurată la Tulcea – Delta Rally, pentru încălcarea regulilor de parc închis și a regulilor de service interzis (art. 2.10, 2.11, 31 și 35.2 din Regulamentul CNRD 2013.

 

Contestatorul nu a fost prezent la desfășurarea ședinței comisiei, soluționarea contestației făcându-se în lipsa acestuia.

 

În cuprinsul contestaţiei se arată în esență următoarele:

 

–   Referitor la acuzatia de « SERVICE INTERZIS », aceasta in nici un caz nu poate fi retinuta, deoarece ne aflam la parcul inchis de la finalul raliului , unde raliul se terminase;

 

–    Mecanicul nu a revenit ulterior la masina pentru a interveni la aceasta ,el doar a actionat natural pentru a asigura masina pe durata timpului de stationare in parc inchis ;

 

–    S-a intervenit exclusiv la demontarea echipamentului video, capota in nici un moment nu a fost ridicata ;

 

–    Interventiile nu s-au facut la componente ce puteau trezi suspiciunea de fraudare ;

 

–    Automobilele vizate de verificarea tehnica finala erau deja selectate ;

 

–    Imposibilitatea de a purta un dialog coerent intre dl Mihai Avram si mecanicul sef al masinii, din cauza lipsei de comunicare intr-o limba internationala, a dus la interpretarea situatiei intr-un mod eronat, si total invers fata de cursul evenimentelor.

 

Aceste critici sunt susținute de reproducerea, în cuprinsul contestației, a declarației unui mecanic și a unui membru din comisia de organizare a etapei de raliu, susțineri care se regăsesc pe larg în cadrul contestaţiei.

 

Procedura este legal îndeplinită, fiind achitată şi taxa prevăzută de regulament pentru depunerea contestaţiei.

 

Au fost anexate la dosar declarațiile și explicațiile formulate de domnii Mihai Avram (Șef securitate în cadrul etapei), Bogdan Ciocănel (Comisar parc închis în cadrul etapei), Sergiu Micu (Comisar parc închis în cadrul etapei), Bălașiu Lucian ( Șef deschidere în cadrul etapei) precum și o planșă foto.

 

În urma analizei tuturor înscrisurilor existente la dosar, a planșei foto și a declarațiilor scrise ale oficialilor mai sus menționate, precum și a susținerilor cuprinse în cadrul contestației, comisia urmează să respingă contestaţia ca nefondată.

 

Astfel constată că în mod temeinic şi legal CCS a dispus excluderea echipajului cu nr. 1 de concurs din cadrul etapei a III –a din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2013, etapă desfăşurată la Tulcea – Delta Rally. Nu pot fi reţinute în niciun caz susținerile contestatorului menționate în cadrul contestației. Chiar contestatorul arată, citând declarația unui mecanic implicat în incident că In acest timp am asezat masina in zona « Parc Inchis « , ambele usi erau deschise pentru ca aceasta trebuia impinsa peste prelata care se aseaza sub motor. Am luat din masina castile de protectie ale concurentilor, precum si suportul camerelor de filmat, apoi am inchis masina. La terminarea operatiunii am remarcat prezenta langa masina a inca unei persoane, oficial de raliu, care manifesta semne de nemultumire, gesticuland si spunand “Parc Ferme” – Am spus da, ok, le-am aratat echipamentul video din mana, am inchis usa si am parasit parcul inchis.

 

Prin urmare nu există niciun fel de dubiu că mecanicii echipei contestatorului se fac vinovați de săvârșirea faptei de service interzis, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2.11 din Regulamentul CNRD 2013 faptă care, în conformitate cu prevederile art. 35.2 din Regulamentul CNR – Dunlop 2013, este sancţionată cu excluderea din competiţie conform art. 2.11. din acelaşi regulament.

 

Această concluzie rezultă fără niciun fel de dubiu atât din declarațiile scrise ale oficialilor mai sus menționați, din declarațiile mecanicilor audiați de CCS precum și din planșa foto existentă la dosar.

 

Prevederile regulamentare sunt deosebit de clare în acest sens, fiind menționate de asemenea și excepțiile de la această regulă.

 

Pentru aceste motive Comisia de Competiţii, în unanimitate hotărăşte:

 

Se respinge contestaţia formulată de domnul Voinea Daniel în calitate de Director Sportiv al ESD Rally Team al echipajului Francois Delecour / Dominique Savignoni care a avut numărul de concurs 1 în cadrul etapei a III –a din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2013, etapă desfăşurată la Tulcea – Delta Rally – împotriva deciziei nr. 1 ( documentul nr. 2.4 ) pronunţate de Colegiul Comisarilor Sportivi la data de 01.06.2013.

 

Menține decizia contestată ca fiind temeinică și legală, în sensul că se păstrează sancțiunea aplicată de excludere a concurentului cu nr. 1 de concurs din cadrul etapei a III –a a Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2013, etapă desfăşurată la Tulcea – Delta Rally, pentru încălcarea regulilor de parc închis și a regulilor de service interzis ( art. 2.10, 2.11, 31 și 35.2 din Regulamentul CNRD 2013.

 

Cu drept de apel în termen de 48 de ore de la publicare.

 

Via: FRAS

One thought on “FRAS a mentinut excluderea lui Delecour de la Raliul Deltei”

Comments are closed.